Rozpis výprav
Školní rok 2017 / 2018

Datum                                 Bližší určení                                             Věková kategorie

25. 9. 2017                          Zahajovací schůzka                                  Celý oddíl

13. - 15. 10. 2017                 Výsadek                                                    RS  → středisková akce

14. 10. 2017                          Výlet                                                          Celý oddíl

18. 10. 2017                         Středisková mše svatá                            zájemci → středisková akce 

20. - 22. 10. 2017                 Trojdenka                                                  Celý oddíl

17. - 19. 11. 2017                    Trojdenka                                                  Světlušky / Skautky + RS

2. 12. 2017                           Adventní den na Lhotce                           Celý oddíl 

16. 12. 2017                          Vánoční besídka                                        Celý oddíl

Vánoce                               Betlémské světlo                                      rozdáváme v kostele na Lhotce

__________________________________________________________________________

27. 1. 2018                           Bruslení                                                     Celý oddíl 

4. - 10. 2. 2018                     HORY                                                        Skautky + RS

24. 2. 2018                          Výlet                                                          Celý oddíl

16. - 18. 3. 2018                   Trojdenka                                                   Světlušky/ Skautky + RS

6. - 8. 4. 2018                     Trojdenka pro RS                                       RS

20. - 22. 4. 2018                 Trojdenka                                                   Celý oddíl

11. - 13. 5. 2018                    Trojdenka                                                   Celý oddíl

16. - 17. 6. 2018                    Puťák                                                          Skautky

16. 6. 2018                           Výlet                                                           Světlušky

stavba tábora 22. 6. - 24. 6. 2018

TÁBOR 30. 6. - 15. 7. 2018