137. skautský oddíl Dobromysl
Dejte svému dítěti možnost vyrůstat ve skautském oddíle. 

Startujeme nový školní rok ! 

Bližší info již brzy.